Internacionalni standard za hranu (IFS)

Internacionalni standard za hranu – (IFS) International Food Standard – je standard kvaliteta i osiguranje bezbednosti hrane u jednom.

Osnovni cilj ovog standarda je provera kompetentnosti proizvođača hrane u pogledu bezbednosti, ali i kvaliteta hrane uz pomoć jednog instrumenta. Uniformni sistem evaluacije za sve kompanije koje snabdevaju trgovine na malo hranom smanjuje potrebu trgovaca na malo za nezavisnim proverama, što utiče na povećanje efikasnosti njihovog rada.

Primenljiv je na dobavljače u svim koracima prerade hrane osim za poljoprivrednu proizvodnju.

U nameri stvaranja zajedničkog pristupa u ocenjivanju dobavljača hrane i sistema kvaliteta, IFS standard su zajedno kreirali članovi nemačke asocijacije trgovaca na malo i slične italijanske organizacije, pre svega za svoje robne marke.

Devet od deset najvećih evropskih lanaca prodaje hrane primenjuje IFS standard za bezbednost hrane i rade zajedno na njegovom unapređenju.

Implementacija IFS standarda može biti ulaznica u krug dobavljača velikih trgovinskih lanaca.