ISO 14001:2015 (EMS) – Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine

EMS – Environmental Management System je međunarodni standard fokusiran na kontrolisanje uticaja na zagađenje životne sredine.

Standard ISO 14001 sadrži zahteve uspostavljanja mehanizama koji smanjuju negativan uticaj na zagađenje životne sredine i mogućnost pojave incidenata u sistemu životne sredine. Uspostavljen i primenjen sistem upravljanja zaštitom životne sredine jača pouzdanost organizacije u ispunjenju zakonskih i drugih zahteva u oblasti zaštite životne sredine.

Principi upravljanja na kojima se zasniva sistem menadžmenta zaštitom životne sredine prema standardu ISO 14001:2015 su:

 1. Poboljšanja učinka u procesima zaštite životne sredine;
 2. Kontinuitet u poboljšavanju performansi u sistemu zaštite životne sredine;
 3. Usaglašenost sa zakonskim i ostalim propisima u oblasti zaštite životne sredine;
 4. Doprinos povećanja efektivnosti celokupnog sistema u integraciji sa ostalim standardima.

Povećanje potrebe uvođenja sistema menadžmenta zaštitom životne sredine prema standardu ISO 14001:2015 proizilazi iz potrebe svake kompanije za društveno odgovornim poslovanjem. U pogledu odgovornosti prema životnoj sredini ovakvu potrebu načina poslovanja uzrokuje:

 • sve veće zagađivanje životne sredine,
 • prirodni resursi su ograničeni te njihova upotreba treba biti kontrolisana,
 • potreba za sistemskim praćenjem posledica zagađenja,
 • sve veće interesovanje na globalnom nivou za očuvanjem životne sredine,
 • sve strožiji zakonski zahtevi i globalne inicijative na odgovornom odnosu prema životnoj sredini.

Koristi od primene standard ISO 14001:2015

 • smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu;
 • sistemski pristup kontroli usklađenosti poslovanja za zakonskom regulativom u oblasti zaštite životne sredine;
 • razvijanje i podizanje svesti zaposlenih u pravcu zaštite životne sredine;
 • proaktivno i preventivno delovanje na sprečavanju pojava ekoloških rizika;
 • izbegavanje nepotrebnog troška usled izazivanja ekoloških incidenata;
 • podizanje imidža na domaćem i ino-tržištu;
 • pridobijanje klijenata sa razvijenom ekološkom svešću.