ISO 50001:2018 (EnMS) – Sistem menadžmenta energijom

ISO 50001:2018 – Sistem menadžmenta energijom (EnMS – Energy Management System) je međunarodni standard fokusiran na upravljanje energijom. Standard ISO 50001 sadrži zahteve uspostavljanja mehanizama koji obezbeđuju proširenje odgovornosti u upravljanju životnom sredinom  na upravljanje energerskim izvorima i racionalnu potrošnju energije. 

Principi upravljanja na kojima se zasniva sistem menadžmenta energijom prema standardu ISO 50001:2018 su:

 1. Smanjenje troška energije;
 2. Kontinuitet u poboljšavanju performansi u sistemu upravljanja energijom;
 3. Usaglašenost sa zakonskim i ostalim propisima u oblasti energetske efikasnosti;
 4. Smanjenje emisije CO2.

Povećanje potrebe uvođenja sistema menadžmenta zaštitom životne sredine prema standardu ISO 50001:2018 proizilazi iz potrebe svake kompanije za društveno odgovornim poslovanjem u pravcu:

 • racionalne upotrebre i korišćenja energije,
 • prirodni resursi su ograničeni te njihova upotreba treba biti kontrolisana,
 • potreba za smanjenjem troškova sve skupljih energenata,
 • sve veće interesovanje na globalnom nivou za očuvanjem životne sredine kroz racionalizaciju potrošnje energije,
 • sve strožiji zakonski zahtevi i globalne inicijative na odgovornom odnosu prema životnoj sredini i korišćenje energije.

Koristi od primene standard ISO 50001:2018

 • razvijanje mehanizama za racionalizaciju u korišćenju energije;
 • sistemski pristup kontroli usklađenosti poslovanja za zakonskom regulativom u oblasti energetske efikasnosti;
 • daje se uputstvo za procenu, merenje, dokumentovanje i izveštavanje o energetskim unapređenjima i njihovom uticaju na emisiju gasova staklene bašte,
 • promovišu se najbolje prakse u upravljanju energijom i insistira se na dobroj praksi u upravljanju energijom,
 •  podstiče se implementacija novih energetski efikasnih tehnologija.