Kastor d.o.o.

Trg srpskih dobrovoljaca 17

23300, Kikinda

+381 63 541 034

kastorkikinda@gmail.com