ISO 22000:2005 - Sistem menadžmenta za bezbednost hrane
ISO 22000:2005 - Sistem menadžmenta za bezbednost hrane (Food safety management systems) je medjunarodni standard, koji sadrži zahteve usmerene na bezbednost hrane. Zahtevi standarda ISO 22000 su integriani zahtevi sistema HACCP i ISO 9001, kao I zahtevi za odredjenim predvidjanjima i analizom velikog broja spoljnih faktora i opasnosti koji, ne samo što mogu da ugroze bezbednost hrane, već mogu negativno da utiču i na proizvodni proces, finansije preduzeća i zaposlene.

Zahtevi ovog standarda su primenljivi na sve učesnike u lancu proizvodnje hrane (proizvodjači stočne hrane, primarni proizvodjači, proizvodjači aditiva, proizvodjači gotove hrane, pranje, transport, skladištenje i distribucija, pa do maloprodaje, ugostitelja i drugih vidova raspoloživosti hrane potrošačima) kao i organizacije koje su uključene indirektno u lanac proizvodnje hrane (proizvodjači opreme i ambalaže).
 
Šta dobijate od primene standarda ISO 22000:2005

  • povećanje bezbednosti hrane,
  • poboljšanje kvaliteta proizvoda,
  • jačanje zaštite i poverenja potrošača,
  • povećanje troškovne efikasnosti u lancu proizvodnje i prometa hrane,
  • interaktivnu komunikaciju,
  • uskladjenost poslovanja sa zakonskom regulativom.