ISO 14001:2004 - Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine
ISO 14001:2004 - Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine (EMS - Environmental Management System) je medjunarodni standard fokusiran na kontrolisanje rizika zagađenja životne sredine. Standard ISO 14001 sadrži zahteve uspostavlja mehanizame koji smanjuju rizike zagađenja životne sredine i mogućnost incidenata. Uspostavljen i primenjen sistem upravljanja zaštitom životne sredine jača pouzdanost organizacije u ispunjenju zakonskih i drugih zahteva zaštite životne sredine.

Principi upravljanja na kojima se zasniva sistem menadžmenta zaštitom životne sredine prema standardu ISO 14001:2005 su:

 1. Poboljšanja učinka zaštite životne sredine;
 2. Kontinuitet u poboljšanju;
 3. Usaglašenost sa zakonskim i ostalim propisima;
 4. Doprinos većoj efikasnosti celokupnog sistema u integraciji sa ostalim standardima.

Povećanje potrebe uvođenja sistema menadžmenta zaštitom životne sredine prema standardu ISO 14001:2004 proizilazi iz potrebe svake kompanije za društveno odgovornim poslovanjem. U pogledu odgovornosti prema životnoj sredini ovakvu potrebu načina poslovanja uzrokuje:

 • sve veće zagađivanje životne sredine,
 • prirodni resursi su ograničeni te njihova upotreba treba biti kontrolisana,
 • potreba za sistemskim praćenjem posledica zagađenja,
 • sve veće interesovanje na globalnom nivou za očuvanjem životne sredine,
 • sve strožiji zakonski zahtevi i globalne inicijative na odgovornom odnosu prema životnoj sredini.

Koristi od primene standard ISO 14001:2004

 • ušteda u potrošnji energije;
 • smanjenje štetnog otpada i negativnog uticaja na životnu sredinu;
 • usklađenost poslovanja za zakonskom regulativom;
 • razvijanje i podizanje ekološke svesti zaposlenih;
 • proaktivno i preventivno delovanje na sprečavanju pojava ekoloških rizika;
 • izbegavanje nepotrebnog troška usled izazivanja ekoloških incidenata;
 • podizanje imidža na domaćem i ino-tržištu;
 • pridobijanje klijenata sa razvijenom ekološkom svešću.