Menadžment informacioni sistem

Kvalitetan informacioni sistem u organizaciji je neophodan alat za upravljanje poslovnim aktivnostima, a kvalitetne informacije su osnov za donošenje  odluka. Kvalitetna informacija znači da je tačna, pravovremena i da je lako dostupna u jasnoj formi.

Iako je informatička tehnika (računari, mereže, štampači...) danas relativno jeftina i lako dostupna, informacioni sistemi su i pored toga veoma skupi i za mala pa i srednja predzeća su uglavnom nedostižni.

Razlog za to proističe iz činjenice da nema univerzalnog informacionog sistema koji bi se jednostavno kupio kao standardni programski paket.

Informacioni sistem se mora praviti prema meri i potrebama same organizacije.

Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu iz oblasti informatike i menadžmenta, zaposleni u KASTOR-u, mogu projektovati i realizovati jednostavan, fleksibilan i efikasan MENADŽMENT INFORMACIONI SISTEM prema meri Vaše organizacije.

Paleta mogućnosti se kreće od:

  • jednostvnih informacionih sistema koji se mogu koristiti uz osnovno znanje operatera i skromnu tehničku podršku,
  • velikih informacionih sistema koji omogućuju rad preko interneta i simultani rad desetinama operatera sa obiljem informacija,
  • ekspertskih sistema i baza znanja gde sistem sam analizira, donosi odluke i preporuke za aktivnosti.

Osnovna karakteristika svih sistema bez, bez obzira na obim, je usmerenost ka menadžmentu i u osnovi služi upravljanju procesima u organizacijama.