Uvođenje sistema menadžmenta
Osnovna usluga koju nudimo je stručna konslultantska pomoć kod uvođenja, primene i unapredjenja sistema menadžmenta kvalitetom.
Održavanje sistema menadžmenta
Period važenja sertifikata sistema menadžmenta je 3 godine i u tom periodu se vrše dva godišnja nadzora. Po isteku ovog perioda vrši se ponovna sertifikacija sistema menadžmenta (resertifikacija), pri čemu se očekuje dokumentovan prikaz unapređenja sistema menadžmenta.
Menadžment informacioni sistem
Kvalitetan informacioni sistem u organizaciji je neophodan alat za upravljanje poslovnim aktivnostima, a kvalitetne informacije su osnov za donošenje odluka. Kvalitetna informacija znači da je tačna, pravovremena i da je lako dostupna u jasnoj formi. Iako je informatička tehnika (računari, mereže, štampači...) danas relativno jeftina i lako dostupna, informacioni sistemi su i pored toga veoma skupi i za mala pa i srednja predzeća su uglavnom nedostižni.
Edukacija
Savremeni način rada i poslovanja zahteva sve više znanja iz različitih oblasti. Znanje poneto iz školskih klupa uglavnom nije dovoljno te se ono na različite načine mora dopunjavati i proširivati.