Kroz konsalting usluge KASTOR DOO KIKINDA pomaže kompanijama da povećaju svoje znanje, identifikuju i iskoriste nove mogućnosti, uvedu u praksu predložene promene i ostvare postavljene ciljeve.

Konsalting usluge koje nudimo, su profesionalna asistencija u identifikaciji, dijagnozi i rešavanju problema iz raznih oblasti poslovanja i upravljanja preduzećem.

Usluge koje nudimo:

Uvođenje sistema menadžmenta

Održavanje sistema menadžmenta

Menadžment informacioni sistem

Obuke iz oblasti menadžmenta

Uvođenje sistema menadžmenta
 • Sistem menadžmenta kvalitetom –prema standardu ISO 9001:2015
 • Sistem menadžmenta životnom sredinom -prema standardu ISO 14001:2005
 • Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu – prema standardu ISO 45001:2018
 • Sistem menadžmenta bezbednošću informacija – prema standardu ISO 27001:2013
 • Sistem menadžmenta bezbednošću hrane - prema standardu ISO 22000:2018
 • Sistem analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (za bezbednost hrane) – HACCP
 • Internacionalni standard za hranu - IFS


Održavanje sistema menadžmenta

 • Pomoć u definisanju ciljeva kvaliteta i utvrdjivanju aktivnosti koje je neophodno držati pod kontrolom u okviru sistema menadžmenta kvalitetom,
 • Pomoć u pra ćenju realizacije ciljeva i donošenja korektivnih mera,
 • Pomoć u planiranju i realizaciji interne kontrole,
 • Učešće u radu odbora za kvalitet,
 • Interna provera,
 • Priprema za godišnji nadzor sertifikacionog tela,
 • On line konsultacije (telefonom ili e-mailom).

Menadžment informacioni sistem
Paleta mogućnosti se kreće od:

 • jednostvnih informacionih sistema koji se mogu koristiti uz osnovno znanje operatera i skromnu tehničku podršku,
 • velikih informacionih sistema koji omogućuju rad preko interneta i simultani rad desetinama operatera sa obiljem informacija,
 • ekspertskih sistema i baza znanja gde sistem sam analizira, donosi odluke i preporuke za aktivnosti.


Edukacija
Savremeni način rada i poslovanja zahteva sve više znanja iz različitih oblasti.
Kada su pojedinci ili organizacije u pitanju, edukaciji se mora pristupati strateški i planski.